Falcon basketklub

Basketballklubben Falcon er Danmarks største basketballklub.
Kåret af DBBF som årets klub 2016/2017.

 

Falcon blev stiftet på Frederiksberg den 30. oktober 1958 af en gruppe elever fra Falkonergårdens gymnasium sammen med idrætslæreren Axel Wiberg under navnet Falkonisten.

Falkonisten blev hurtigt populær og særligt var en af de oprindelige medlemmer Ernst Jensen ihærdig i sit arbejde med at rekruttere andre elever til klubben. På et tidspunkt var 1/5 del af alle elever på Falkonergården medlem af klubben. I 1962 lykkedes det for Falkonisten at rykke op i landets bedste række, det var også samme år man valgte at ændre klubbens navn. I avisernes sportssektion blev klubbens lange navn under resultatrubrikkerne forkortet til “Falkon.” Med inspiration fra USA ændredes stavemåden til Falcon. I forbindelse med oprykningen til den bedste række besluttede man sig for at investere i nye uniformer. Lars Bille tegnede uniformerne i skolen og blev manden bag Danmarks dengang flotteste uniformer. Med hjælp fra Lars’ søster der boede i USA blev uniformerne syet i guld med sorte bogstaver og tal.

Navnet Falcon viser dels tilknytningen til Frederiksberg Kommune, hvis byvåben har tre falke, og dels tilknytningen til Falkonergårdens Gymnasium.

Klubben hører hjemme i Bülowsvejhallen på Frederiksberg og fokuserer i dag på ungdoms- og breddebasket med hold for børn helt ned til 2-3 års alderen.

Med mere end 1.000 medlemmer (2017) er Falcon Danmarks pt. største basketballklub.

Vores fokus har været at ungdomsafdelingen skulle vokse nedefra og op, fra de yngste til de ældste. Effekten af vores strategi er, at vi i dag har 5% af samtlige af Basketballforbundets medlemmer, og samtidig har vi mere end 10% af medlemmerne under 13 år.

Vi arbejder med bredde og elite (på ungdomssiden) som et produkt af breddearbejdet, og har som mål, at give så mange som muligt et godt tilbud. Det gode tilbud er for os:

At vi har glade og engagerede trænere
At der er tilstrækkeligt med trænere til alle hold
At der er ordentlige materialer til trænere og spillere
At der er uddannelsesmuligheder for trænerne
At vi har plads til alle, der vil være med
At vi kan udfordre vores medlemmer i ungdomsafdelingen uanset niveau
At vi kan tilbyde en klub med et socialt sammenhold på tværs af hold, alder og køn
At vi har en velfungerende organisation, der kan løse de udfordringer vi støder på

En vigtig drivkraft er vores trænerakademi. Her uddanner vi de ældre ungdomsspiller til at fungere som assistenttrænere på de yngre hold. Vi sender dem på kurser og laver sociale arrangementer for dem med et fagligt indhold og giver dem feedback på deres indsats.

Et delmål var at nå 1.000 medlemmer i 2020. Det mål er nået allerede i 2017. Ikke fordi medlemstallet i sig selv er et mål, men fordi det vil være resultatet af vores indsats. Bag tallet ligger der et ønske om en velfungerende ungdomsafdeling fra de yngste på U4 til de ældste på U19 samt en velfungerende seniorafdeling.

Et andet mål er, at der i medlemstallet skal være balance mellem kønnene. Derfor arbejder vi både på fastholdelse af eksisterende medlemmer (således at vores U16 hold om nogle år vil være U19 hold), og på at vores tilbud trækker flere piger og kvinder til.

Falcon familien

I Falcon er mange forskellige personer tilknyttet klubben og de hjælper med at drive klubben og give gode betingelser for medlemmerne og alle der i kontakt med klubben. Fælles er at alle bruger deres tid og overskud for at sikre klubbens udvikling og arbejder frivilligt i klubben. Det gælder bestyrelsen, sportschefen, trænere, hjælpetrænere, dommere, turneringsledere og alle tilknyttede vores udvalg.

Du kan læse mere mere om vores vedtægter her. Læs vedtægterne

Falcon bestyrelsen

Christian Vinther

FORMAND + TRÆNER

E-mail: cv@falconbasket.dk
Mobil: 51 60 00 96

Er træner for U13 Gul og far til Axel, som spiller på holdet. Har selv engang været aktiv både som ungdoms- og seniorspiller i Helsingør og senere i Falcons sekundaafdeling. Trådte ind i bestyrelsen som kasserer i 2013 og er i dag formand.

Steen Faurskov

KASSERER

E-mail: kasserer@falconbasket.dk
Mobil: 22 81 16 21

Er bonusfar til Stevan, der spiller på U14 Gul.

Mathias_372

Mathias Hoffenberg

BESTYRELSESMEDLEM + TRÆNER

E-mail: mathias@falconbasket.dk
Mobil: 60 68 08 12

Er Ass. Træner for U14 Gul og far til Samuel som spiller på holdet. Har været bestyrelsesmedlem siden 2017 og repræsenterer Falcon i både forbundets Talentnetværk, 3X3 Streetbasketnetværk og er klubbens kontakt til Idrætslinjen på Tre Falke Skolen. Han spiller også på et af klubben old boys hold.

Morten Blomqvist

BESTYRELSESMEDLEM

E-mail: morten_blomqvist@yahoo.dk
Mobil: 30 29 44 06

Far til fem, også Emil, der spiller på klubbens U17 herrehold. Har selv engang været aktiv, men ikke i Falcon. Har været med i bestyrelsen siden 2014.

Per Rindom

BESTYRELSESMEDLEM + TRÆNER

E-mail: per.rindom@youmail.dk
Mobil: 30 29 05 59

Engageret træner for et af klubbens U16 herrehold. Har været i klubben i en årrække og trådte ind i bestyrelsen i 2014.

Falcon folk

ANDERS STUHR JØRGENSEN

SPORTSCHEF OG TRÆNER

Anders er ansat som klubbens sportschef. Han er med til at lægge klubbens strategier for mini- & ungdomsafdeling og en af hans primære opgaver er at udvikle klubbens trænere

Jens Laulund

MR. FALCON BASKET

Jens har været med til at bygge Falcon basket op til den klub, vi er i dag. Han er selv spiller i Falcon, far til tre spillere og en uundværlig del af vores udvalg, trænere og daglige drift af klubben.

Nicola Hagen

TURNERINGSLEDER, FRIVILLIGANSVARLIG

Udover rollen som turneringsleder er Nicola ansat til at udvikle frivilligheden i klubben- og passe godt på dem som melder sig.

Sona Camara

PIGEKOORDINATOR

Sona er ansat til at udvikle pigesiden i Falcon. Hun afholder pigedage og pigeevents. Hun træner selv pigerne på U8, U11, U12 og U14/U16.

Falcon Udvalg

Trænerudvalg

Ansvar: Varetager træneres interesser

Udføres: Løbende året igennem

Forventet arbejdstid: 6-7 møder pr. sæson.

Medlemmer: Mickey, Ivana, Ole, Sona og Elisa

Kontakt udvalget: trænerudvalg@falconbasket.dk


Beskrivelse:

I trænerudvalget arrangerer vi træneraftener med fokus på faglighed, vidensdeling og hygge. Derudover taler vi om strategier for udviklingen af ungdommen via basket og hvordan vi fastholder så mange unge som muligt. Vi er et go-to team for klubbens trænere og et mellemled mellem trænere og sportschef og bestyrelse.

Stævneudvalg

Ansvar: Sikre klubben bliver tilmeldt stævner og koordinering heraf.

Udføres: Primært i starten af sæsonen og optil konkrete stævner.

Forventet arbejdstid: ca. 15 timer pr. sæson.

Medlemmer: Rikke (står for Lund)

Kontakt udvalget: staevneudvalg@falconbasket.dk


Beskrivelse:

Vi koordinerer og planlægger de store stævner, som klubben har fokus på at deltage i. Dvs Lund, Lystrup, Gøteborg osv. Vi sikre også informationen kommer videre ud til alle holdlederne og trænere.

Arrangementsudvalg

Ansvar: Laver fester og spas i klubben

Udføres: I løbet af en sæson

Forventet arbejdstid: 4 møder pr. sæson + arrangementer

Medlemmer: Henrik, Maria, Tina, Margrethe, Miki og Cecilie

Kontakt udvalget: arrangementudvalg@falconbasket.dk


Beskrivelse:

Vi står for at planlægning af arrangementer i klubben som Opstartsfest, MVP, Julehygge, Friday night, Halloween osv. Vi er tilstede ved de arrangementerne, men får på dagen hjælp fra flere forskellige frivillige. Og så har vi det rigtig sjovt og synes det er en fornøjelse at forkæle klubbens børn.

Støtteudvalg

Ansvar: Hjælper med at fordel støttemidler.

Udføres: Løbende sæsonen igennem.

Forventet arbejdstid: ca. 10-15 timer pr. sæson.

Medlemmer: Margrethe, Miki, Tina og Rikke

Kontakt udvalget:  stoetteudvalg@falconbasket.dk


Beskrivelse:

I Falcon er vi en stor familie og alle skal kunne være med, derfor har en støtteordning som kan hjælpe økonomisk trængte medlemmer.


Læs mere om udvalget >>

Kontakt