COVID-19 Retningslinjer

Covid-19 retningslinjer for træning indendørs

Træning

Nu må alle vores medlemmer igen træne indendørs – dog med lidt ændringer i træningstiderne for mange - og for at det ikke skal tages fra os, skal følgende overholdes:

 • Coronapas er påkrævet for alle udøvere fra 18 år og op. Der vil hver dag foretages stikprøver og manglende pas kan medføre en bøde på 3000,- samt et forbud for hele klubben mod at benytte hallerne. Der er ikke krav om Coronapas for børn og unge under 18 år, trænere eller nødvendige voksne (fx forældre til U5 børn).


 • Trænerne får med jævne mellemrum en oversigt over de kommende ugers træningstider, da de konstant ændres pga. terminsprøver, nedlukninger osv. Tiderne bliver meldt ud fra trænere eller holdledere hurtigst muligt.


 • Forsamlingsloftet er lige nu på 100 personer til indendørstræning. Dette omfatter kun dem, som er en aktiv del af aktiviteten – dvs. spillere, udskiftere, og frivillige trænere. Ledsagende forældre må derfor ikke vente indendørs. Træner dit barn udendørs gælder der et forsamlingsloft på 500 og her må forældre gerne indgå i det tal.


 • Ved træning i Bülowsvejhallen kan vi træne på flere baner på samme tid. Her gælder forsamlingsloftet på max på 100 pr. bane. Dog må træninger og deltagere ikke blandes på tværs af baner og zoneopdeling er nødvendig. Det er et krav, at der er en ansvarlig voksen til stede i hver gruppe af op til 100. Én træner må kun have ansvaret for én bane.


Kamp

Det er muligt at være tilskuer til vores hjemmekampe i Bülowsvejhallen på trods af Corona. Her er dog nogle retningslinjer der skal overholdes:


 • Der må højst være 100 personer ved hver kampaktivitet– dette er inklusiv dem, der er involveret i kampen som spillere, trænere, dommerbordspersonale og dommere. Spilles der kamp på tværbaner samtidigt, må der her være 100 personer tilknyttet hver bane. De må dog ikke omgås hinanden.

 • Du skal have et gyldigt Coronapas (maks. 72 timer), fra du er fyldt 18. Mangel på dette kan medføre bøde på 3000 DKK. Som tilskuer indgår du i vores stikprøvekontrol.


 • Skal du sidde ved dommerbord og er 18 eller ældre skal du have Coronapas.


 • Som tilskuer skal du holde dig i ro på bænkene og ikke rejse dig eller råbe. Sæt dig med afstand til andre. I pauserne må du ikke gå på banen.

Opdateret 20. juni

Yderligere retningslinjer

Derudover gælder de samme retningslinjer, som før nedlukningen. Vi genopfrisker dem her:

 • Aflever dit barn / ankom til hallen max. 10 min. inden træningens start og vent på dit hold og din træner udenfor hallen.

 • I skal mødes udenfor hallen lidt før starttidspunktet for jeres træning, hvorefter I går ind til træningen samlet med jeres træner. (HUSK at spritte hænder ved ankomst)

 • Forlad banen og hallen hurtigst muligt og gerne i samlet flok, inden næste hold efter jer kommer ind. (HUSK at spritte hænder ved udgang)


Smittetilfælde og karantæneretningslinjer

·     

 • Har du symptomer må du ikke komme til kamp eller træning.


 • Er du blevet kategoriseret som værende nær kontakt til en smittet, skal du i selvisolation og må ikke komme til træning. Du skal testes første gang på 4. dagen efter du sidst har været sammen med den smittede og igen på 6. dagen. Du kan komme til træning og kamp igen, når du har fået en negativ PCR-test på dag 6. 

 • Er en spiller fra dit hold testet positiv skal hele holdet i karantæne og de resterende spillere skal testes på dag 4 og dag 6 efter den dag, de spillede med den holdkammerat, der blev testet positiv. Du kan komme til træning og kamp igen, når du har fået en negativ PCR-test på dag 6. 

 • Bliver du testet positiv med Covid-19, skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer. Du skal informere din træner og skrive til nicola@falconbasket.dk med det samme, du får dit svar.


 • Er din træner testet positiv, bliver træning og kampaktivitet sat på pause, indtil spillerne er testet negative på 4. og 6 dagen ved en PCR test. Forældre, spillere og træner skal sammen vurdere, om spillerne skal gå i karantæne med udgangspunkt i de retningslinjer der gælder nærkontakt:

  - samvær i over et kvarter på under 1 meters afstand
  - håndtering af de samme effekter
  - fysisk kontakt som f.eks. kram, high fives osv."