Frivillig i Falcon

Tekst

Hej. 

Jeg hedder Nicola og jeg har ansvaret for Falcon’s Finest – altså de frivillige. 

Jeg er så glad for at have dette ansvar, for jeg sætter stor ære i at passe på de frivillige arbejdskræfter, vi har i klubben. Og dem har vi rigtig mange af allerede, faktisk over 100 personer – enten i form af hjælpetrænere, shopassistenter, holdledere, trænere og mange flere. Der er store og tidskrævende opgaver, men der er også små og hurtige opgaver. 

Her følger en oversigt over, hvor vi i Falcon engagerer eller gerne vil engagere frivillige arbejdskræfter, så hvis der er noget, der taler lige netop til dig, så kan du skrive til mig på nicola@falconbasket.dk.

Jeg er sikker på, at jeg kan finde noget til dig, og jeg glæder mig meget til at møde dig. 

 

 

Træner

Formål: Tage ansvar for at træne et hold, være assistenttræner eller hjælpetræner 

Arbejdsopgaver:

 • Som head coach har du en eller to træningspas om ugen fra september til juni afhængig af den aldersgruppe, du vil/kan træne
 • Som assistenttræner hjælper du head coach
 • Tag med holdet til kampe og grand prix stævner
 • Tag med holdet til turneringer og klubture med overnatning
 • Som hjælpetræner er du ungdomsspiller i klubben og vil hjælpe til på et hold med yngre spillere en gang om ugen

Antal frivillige: Ingen maks.

Tidsforbrug: 1 ½ - 3 timer ugentligt

Kompetencer: Vi har forskellige niveauer fra ca. U12 og op, så du skal være basketballkyndig og god til at lære fra dig, hvis du skal træne de spillere, der spiller på højere niveau. 

Ellers skal du såmænd bare ville basket og børn.  

Kontaktperson: Steen guide på stgu@falconbasket.dk eller nicola@falconbasket.dk

 

 

MVP support (Digital protokol)

Formål: At hjælpe medlemmer med MVP 

Arbejdsopgaver:

 • Svare på spørgsmål fra brugere
 • Være til stede ved dommerbord hvis man har lyst

Antal frivillige: Så mange, der har lyst

Tidsforbrug: Hvis I er flere, kan det være en time om ugen i nogle perioder og mest her i starten

Kompetencer: Du skal være hjælpsom og dygtig til MVP 

Kontaktperson: nicola@falconbasket.dk

 

 

Dommerbord

Formål: At dække ind når det er svært at finde dommerbordsofficials

Arbejdsopgaver: 

 • at have ansvaret for den digitale protokolføring eller
 • at have ansvar for tid og points eller
 • 24 sekundersuret

Antal frivillige: Ingen maks.

Tidsforbrug: En kamp eller grand prix stævne af varighed 2- 3 timer

Kompetencer: Hvis mesterrækkekampe skal man være bekendt med den opgave af de tre opgaver man tager. Hvis det er til et Grand Prix stævne, kan man læres op på dagen (ingen 24 sek.)

Kontaktperson: nicola@falconbasket.dk

 

 

Holdleder

Formål: At tage ansvar for alt det, der ikke foregår på banen

Arbejdsopgaver: Her er mange opgaver hvorfor det er en god ide at være flere holdledere

 • invitere til kampe
 • være tovholder på kørsel til og fra udekampe (kan sættes op i holdsport)
 • tjekke at numre på spillertrøjerne er registreret i holdsport
 • Tilmelde holdet til turneringer hos turneringslederen
 • Sørge for at stille op og arrangere dommerbord ved hjemmekampe
 • deltage i tre årlige holdledermøder (med middag)
 • være talerør mellem spiller/forældre og turneringsleder

Antal frivillige: En eller flere pr. hold

Tidsforbrug: Et par timer om ugen

Kompetencer: God til at organisere og kommunikere – og prioritere opgaven

Kontaktperson: nicola@falconbasket.dk

 

 

Merchandiseteam til halsalg

Formål: Sælge spillertøj og merchandise i Bülowsvejhallen

Arbejdsopgaver: Sætte shop op og sælge og lukke ned igen i depotet i Bülowsvejhallen

Antal frivillige: ca. 10 så det maks bliver en vagt om måneden

Tidsforbrug: Ca. tre timer en gang hver sæson

Kompetencer: Du skal være sød og imødekommende. 

Kontaktperson: nicola@falconbasket.dk

 

 

Materialeansvarlig

Formål: Sørge for at der er de materialer i hver hal, som vi skal bruge. Lige nu har vi en praktikant, så det vil være i samarbejde med vedkommende. 

Arbejdsopgaver:

 • Ugentligt tjek på materialer i en hal (man er kun ansvarlig for en hal. 
 • Opfyldning og flytning af materialer fra lager til hal 

Antal frivillige: ca. 10 så flere kan tage sig af det

Tidsforbrug: Et par timer om måneden

Kompetencer: Bare det at du har lyst er kompetence nok i sig selv 

Kontaktpersonnicola@falconbasket.dk

 

 

SoMe – team (sociale medier)

Formål: Udarbejde en SoMe strategi og holde den i live. 

Arbejdsopgaver:

 • udarbejd en plan over hvem, hvordan, hvornår og hvor ofte der postes på Falcons Facebookside og på Instagram. TikTok hvis muligt.
 • Fordel ansvar og opgaver i teamet
 • Præsenter og få den godkendt hos bestyrelsen
 • Iværksæt og vedligehold planen

Antal frivillige: Et team af 3-5 personer

Tidsforbrug: (forslag til proces)

 • Teamet mødes med Nicola og Anja og afdækker kompetencer og afstemmer forventninger til opgaven og teamet. En strategi sammensættes  (varighed ca. 2 timer)
 • Indsamle og planlægge rækkefølgen, hyppigheden og indholdet af posts (?)
 • Løbende opdateringer på FB og Instagram (?)

Kompetencer:

Kendskab til administratorværktøjer på FB og/eller instagram. Have interesse for SoMe. 

Skal kunne skelne god kvalitet fra dårlig på billeder, som indsendes fra medlemmer. Input til posts kan komme fra alle via en mail: some@falconbasket.dk og ikke alt skal postes. 

Er tro mod Falcons kommunikationsværdier som præsenteres på første møde. 

Kontaktperson: Anja på e-mail anja@falconbasket.dk eller Nicola på nicola@falconbasket.dk

 

 

Webansvarlig

Formål: Opdatere og holde liv i Falcons hjemmeside 

Arbejdsopgaver:

 • Holde hjemmesiden opdateret og dynamisk
 • Pifte hjemmesiden op
 • Tag imod rettelser og input fra bestyrelse og administrativt personale

Antal frivillige: 1 eller 2

Tidsforbrug: Nogle timer i starten, men fremover ikke meget. Med mindre du har lyst til at lægge en masse arbejde i det. 

Kompetencer:

Hjemmesiden er lavet i Holdsport, så enten kendskab til Holdsport eller teknisk snilde vil være en fordel. Eller bare du er motiveret, så går det nok.

Kontaktperson: Nicola på nicola@falconbasket.dk eller Mathias på mathias@falconbasket.dk

 

 

Sponsorater

Formål: At søge midler   

Arbejdsopgaver:

 • Udfærdige en ansøgning, når bestyrelse/sportschef eller andre henvender sig med en specifik sag
 • Være opsøgende og finde fonde, hvor Falcon kan søge midler

Antal frivillige: 1 eller 2

Tidsforbrug: Det kommer an på, hvor erfaren du er – ca. nogle timer pr. ansøgning.

Kompetencer: Erfaring med eller lyst til at hjælpe med at skrive ansøgninger til fonde. 

Kontaktperson: Nicola på nicola@falconbasket.dk eller Mathias på Mathias@falconbasket.dk

 

 

Eventmedhjælper Formål: At hjælpe til under afvikling af sociale begivenheder   

Arbejdsopgaver:

 • Kan variere fra at sælge billetter, være Coronavagt eller hælde saftevand op
 • Det er også muligt at vi opretter et team, der arrangerer vores sociale begivenheder, det kan du også være del af

Antal frivillige: Så mange vi kan finde

Tidsforbrug: Det afhænger af begivenheden men mellem 1 ½ time – 5 timer pr. gang.

Kompetencer: Bare det at du har lyst er kompetence nok i sig selv 

Kontaktpersonnicola@falconbasket.dk