Frivillig i Falcon

Bliv en del af vores team

Jeg hedder Nicola og jeg har ansvaret for Falcon’s Finest – altså de frivillige. Jeg er så glad for at have dette ansvar, for jeg sætter stor ære i at passe på de frivillige arbejdskræfter, vi har i klubben. Og dem har vi rigtig mange af allerede, faktisk over 100 personer – enten i form af hjælpetrænere, shopassistenter, holdledere, trænere og mange flere. Der er store og tidskrævende opgaver, men der er også små og hurtige opgaver.

Her følger en oversigt over, hvor vi i Falcon engagerer eller gerne vil engagere frivillige arbejdskræfter, så hvis der er noget, der taler lige netop til dig, så kan du skrive til mig på nicola@falconbasket.dk.


Jeg er sikker på, at jeg kan finde noget til dig, og jeg glæder mig meget til at møde dig.

Kontakt mig på nicola@falconbasket.

TRÆNER

Formål: Tage ansvar for at træne et hold, være assistenttræner eller hjælpetræner.
Arbejdsopgaver: 

 • Som head coach har du en eller to træningspas om ugen fra september til juni afhængig af den aldersgruppe, du vil/kan træne. 
 • Som assistenttræner hjælper du head coach. 
 • Tag med holdet til kampe og grand prix stævner. 
 • Tag med holdet til turneringer og klubture med overnatning.
 • Som hjælpetræner er du ungdomsspiller i klubben og vil hjælpe til på et hold med yngre spillere en gang om ugen

Antal frivillige: Ingen maks.
Tidsforbrug: 1 ½ - 3 timer ugentligt.
Kompetencer: Vi har forskellige niveauer fra ca. U12 og op, så du skal være basketballkyndig og god til at lære fra dig, hvis du skal træne de spillere, der spiller på højere niveau.  Ellers skal du såmænd bare ville basket og børn.


HOLDLEDER

Formål: At tage ansvar for alt det, der ikke foregår på banen.

Arbejdsopgaver:

Her er mange opgaver hvorfor det er en god ide at være flere holdledere:

 • Invitere til kampe
 • Være tovholder på kørsel til og fra udekampe (kan sættes op i holdsport)
 • Tjekke at numre på spillertrøjerne er registreret i holdsport
 • Tilmelde holdet til turneringer hos turneringslederen
 • Sørge for at stille op og arrangere dommerbord ved hjemmekampe
 • Deltage i tre årlige holdledermøder (med middag)
 • Være talerør mellem spiller/forældre og turneringsleder

Antal frivillige: En eller flere pr. hold
Tidsforbrug: Et par timer om ugen
Kompetencer: God til at organisere og kommunikere – og prioritere opgavenDOMMERBORD

Formål: At dække ind når det er svært at finde dommerbordsofficials

Arbejdsopgaver:

 • At have ansvaret for den digitale protokolføring eller
 • At have ansvar for tid og points eller
 • 24 sekunder uret

Antal frivillige: Ingen maks.

Tidsforbrug: En kamp eller grand prix stævne af varighed 2- 3 timer

Kompetencer: Hvis mesterrækkekampe skal man være bekendt med den opgave af de tre opgaver man tager. Hvis det er til et Grand Prix stævne, kan man læres op på dagen (ingen 24 sek.)MVP SUPPORT (digital protokol)

Formål: At hjælpe medlemmer med MVP.

Arbejdsopgaver:  Svare på spørgsmål fra brugere og være til stede ved dommerbord hvis man har lyst

Antal frivillige: Så mange, der har lyst.

Tidsforbrug: Hvis I er flere, kan det være en time om ugen i nogle perioder og mest her i starten. 

Kompetencer: Du skal være hjælpsom og dygtig til MVP.

WEBANSVARLIG

Formål: Opdatere og holde liv i Falcons hjemmeside.
Arbejdsopgaver:

 • Holde hjemmesiden opdateret og dynamisk
 • Pifte hjemmesiden op
 • Tag imod rettelser og input fra bestyrelse og administrativt personale.

Antal frivillige: 1 eller 2.
Tidsforbrug: Nogle timer i starten, men fremover ikke meget. Med mindre du har lyst til at lægge en masse arbejde i det
Kompetencer: Hjemmesiden er lavet i Holdsport, så enten kendskab til Holdsport eller teknisk snilde vil være en fordel. Eller bare du er motiveret, så går det nok.    SoMe – TEAM (sociale medier)
 

Formål: Udarbejde en SoMe strategi og holde den i live.
Arbejdsopgaver: 

 • Udarbejd en plan over hvem, hvordan, hvornår og hvor ofte der postes på Falcons Facebookside og på Instagram. TikTok hvis muligt.
 • Fordel ansvar og opgaver i teamet
 • Præsenter og få den godkendt hos bestyrelsen
 • Iværksæt og vedligehold planen 

Antal frivillige: Et team af 3-5 personer 
Tidsforbrug: (forslag til proces) Teamet mødes med Nicola og Anja og afdækker kompetencer og afstemmer forventninger til opgaven og teamet. En strategi sammensættes (varighed ca. 2 timer) Indsamle og planlægge rækkefølgen, hyppigheden og indholdet af posts (?) Løbende opdateringer på FB og Instagram (?). Kompetencer: Kendskab til administratorværktøjer på FB og/eller instagram. Have interesse for SoMe.  Skal kunne skelne god kvalitet fra dårlig på billeder, som indsendes fra medlemmer. Input til posts kan komme fra alle via en mail: some@falconbasket.dk og ikke alt skal postes.  Er tro mod Falcons kommunikationsværdier som præsenteres på første møde.   SPONSORATER
 

Formål: At søge midler
Arbejdsopgaver: 

 • Udfærdige en ansøgning, når bestyrelse/sportschef eller andre henvender sig med en specifik sag
 • Være opsøgende og finde fonde, hvor Falcon kan søge midler

Antal frivillige: 1 eller 2
Tidsforbrug: Det kommer an på, hvor erfaren du er – ca. nogle timer pr. ansøgning. 
Kompetencer: Erfaring med eller lyst til at hjælpe med at skrive ansøgninger til fonde. MERCHANDISE TEAM TIL HALSALG
    

Formål: Sælge spillertøj og merchandise i Bülowsvejhallen 
Arbejdsopgaver: 

Sætte shop op og sælge og lukke ned igen i depotet i Bülowsvejhallen 
Antal frivillige: ca. 10 så det maks bliver en vagt om måneden 
Tidsforbrug: Ca. tre timer en gang hver sæson 
Kompetencer: Du skal være sød og imødekommende.   MATERIALEANSVARLIG
  
Formål: Sørge for at der er de materialer i hver hal, som vi skal bruge. Lige nu har vi en praktikant, så det vil være i samarbejde med vedkommende. Arbejdsopgaver: Ugentligt tjek på materialer i en hal (man er kun ansvarlig for en hal.  Opfyldning og flytning af materialer fra lager til hal

Antal frivillige: ca. 10 så flere kan tage sig af det
Tidsforbrug: Et par timer om måneden
Kompetencer: Bare det at du har lyst er kompetence nok i sig selv EVENTMEDHJÆLPER
  
Formål: At hjælpe til under afvikling af sociale begivenheder
Arbejdsopgaver: 

Kan variere fra at sælge billetter til at hælde saftevand op. Det er også muligt at vi opretter et team, der arrangerer vores sociale begivenheder, det kan du også være del af
Antal frivillige: Så mange vi kan finde
Tidsforbrug: Det afhænger af begivenheden men mellem 1 ½ time – 5 timer pr. gang.
Kompetencer: Bare det at du har lyst er kompetence nok i sig selv