Generalforsamlingsreferater

Generalforsamlingsreferater

REFERAT GENERALFORSAMLING 2023


Dato: 22.02.2023

Tid: 18:00

Sted: Bülowsvejhallen, store mødelokale

 1. Formanden gennemfører valg af dirigent
  • Lars Christensen blev valgt
 2. Valg af referent
  • Astrid Carstensen blev valgt
 3. Generalforsamlingens lovlighed, herunder dens rettidige indkaldelse, prøves
  • Godkendt
 4. Formandens beretning med efterfølgende diskussion af samme
  • Falcon i tal
   • Forsat vækst 1263à1347 medlemmer
   • Flere piger og højre andel 467 à 515 (Næstflest piger på tværs af alle holdsporter i Danmark, kun overgået af fodboldklubben Nørrebro United)
   • Ventelisterne vokser og bliver kun længere. På dagen for generalforsamlingen har vi flere end 700 på venteliste. Heraf mere end 650 børn, der ikke kan findes plads til i klubben.
  • Falcon overskrifter
   • Nyt hold for børn med særlige udfordringer i samarbejde med Parasport Frederiksberg
   • Godt 10 Ukrainske flygtninge i klubben
   • Succes på pigesiden og udfordringer
   • Vi har færre frivillige og flere ansatte trænere
   • Iffe Lundberg blev første dansker i NBA
  • Falcon Sportsligt
   • Pokalfinaler 2022
    • Guld U13 Piger, U17 Drenge og U19 Drenge
   • Scania Cup 2022
    • 2 x Guld for U13 Piger og U19 Drenge
    • 2 x Sølv for U15 Drenge og U17 Drenge
    • 1 x Bronze U16 Drenge     
   • DM 2022
    • Guld Øst U13 Piger
    • Guld U15 Drenge
    • Guld U17 Drenge
   • Herrerne vandt pokalturneringen for Divisionshold og tabte til Svendborg i 1. runde af Ligapokalturneringen.
   • Dameligahold vandt Pokalguld og DM guld
  • Falcon i fremtiden
   • Vi skal ikke kun være et tilbud til bredden på ungdomssiden
   • Bæredygtig udvikling af talenter
   • Fastholdelse i sporten i forbindelse med overgang til senior
   • Højere grad af professionalisme med ny klubchef
   • Udvikle flere trænere og dommere via akademier
 5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges til diskussion
  • Regnskab 2022
   • Indtægter i alt 4.177.051,-
    • Kontingenter 2.185.245,-
    • Øvrige indtægter 1.991.807,-  
   • Omkostninger i alt 4.061.748,-
    • Administration 746.026,-
    • Ungdom 2.696.870,-
    • Sekunda 125.817,-
    • Øvrige udgifter 490.973,-
   • Resultat 2022
    •  +115.304,- 
   • Aktiver og passiver
    • Aktiver i alt 1.368.225,-
    • Passiver i alt 1.368.225,-
  • Budget 2023 til diskussion
   • Indtægter i alt 4.447.736,-
   • Omkostninger i alt 4.702.964,-
   • Resultat -268.428,-
   • Egenkapital 606.611
 6. Fastsættelse af kontingentsatser for næste sæson (se bilag 1)
  • Stikord fra diskussionen:
   • Begrundelse for at hæve kontingent: Vi har ansat en klubchef til at løse mange af de opgaver frivillige tidligere har lavet. Klubben er vokset så stor, at man ikke kan drifte det på frivillig basis. Vi ønsker ligeledes at sikre høj kvalitet hos vores trænere på alle ungdomshold.
   • Diskussion om at det er en høj stigning, særligt for U12-U19 (3 eller flere træninger om ugen)
   • Bekymring for om nogen vil stoppe pga. stigningerne
   • Markedsprisen er højere end nuværende kontingent – Sammenlignet med andre klubber koster det nye niveau eller mere.
    • Vi har et efterslæb i forhold til sammenlignelige klubber
   • Kan man lave månedlige betalinger?
   • Hvorfor er der så stort spring mellem ungdom og seniorer? Kvaliteten er dårligere for seniorer og holdene har ikke alle trænere og de er ikke lønnede, og de fleste træner i de sene aftentimer efter kl. 21.
   • Vi er ikke løntunge for trænerne, men det er en stor udgift og vi vil gerne sikre vores kvalitet
   • Støtteudvalget skal i spil, evt. have flere penge.
   • Hvad får man ud af stigningen?
    • Mere tilstedeværelse, en bestyrelse der har tid til udviklingsarbejde, vi får styr på tingene, reagerer hurtigere.
    • Vi skal også servicere, udvikle og fastholde vores dygtige trænere.
   • Hvis vi gerne vil drive Falcon som vi ønsker, så skal vi hæve kontingentet. Bedre vilkår for spillere, trænere og frivillige.  Vi vil gerne gøre det til den bedste oplevelse at spille i Falcon.
   • Hvad med alle de udgifter man har som spiller ud over kontingent (ture, fitness, osv.)? Det område skal der kigges nærmere på i løbet af foråret
   • En del opgaver er ikke blevet løst optimalt på nuværende tidspunkt. F.eks. Kontrakter, holdstyring og akademier, det forventes at blive bedre i fremtiden
  • Afstemning om kontingentvedtagelse
   • 5 stemmer for
   • 3 blanke stemmer
   • Kontingentsatserne er vedtaget
 7. Forslag fra bestyrelsen.
  • § 24: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned (i stedet for som nu inden udgangen af februar).
   • Godkendt – Forslaget er vedtaget for anden gang og derfor gældende fremover.
 8. Andre forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  • Ingen forslag
 9. Valg af bestyrelse:
  • Formand vælges på lige år
   • Ikke på valg
  • Sekretær vælges på ulige år
   • Ønsker en vedtægtsændring i fremtiden, hvor denne funktion bortfalder. Bestyrelsen bemyndiget til at udpege en sekretær.
  • Kasserer vælges på ulige år
   • Lars Christensen valgt som kasserer
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer (3–8 personer) vælges for 1 år.
   • Per Rindom, Mathias Hoffenberg og Michael Overgaard er alle genvalgt til bestyrelsen
 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  • Mark Elkjær er genvalgt
  • Rikke Cortes stopper
   • Der er ikke valgt en ny - ingen opstillet 
    • Bestyrelsen vil arbejde aktiv på at finde en ny suppleant. Generalforsamlingen har givet bestyrelsen mandat til at finde en ny.
 11. Valg af 2 revisorer for 1 år
  • Ændringsforslag til Vedtægtsændring i 2024: Fjern dette punkt, da vi har en ekstern Revisor
  • Godkendt
 12. Valg af 1 revisorsuppleant
  • Ændringsforslag til Vedtægtsændring i 2024: Fjern dette punkt, da vi har en ekstern Revisor
  • Godkendt
 13. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
  • Ændringsforslag til Vedtægtsændring i 2024: Fjern dette punkt, da vi har en ekstern Revisor
  • Godkendt
 14. Eventuelt
  • Christian og Astrid deltager i FIU’s 100 års jubilæum