Kontingent

Kontingentstruktur


Gældende fra 22. august 2019 for sæson 2019/20. (Vedtaget på generalforsamlingen den 22. august 2019)

Kontingenterne vil fremadrettet være delt i henholdsvis ungdomskontingent og seniorkontingent som består af forskellige dele overordnet set baseret på den mængde træning der tilbydes på det enkelte hold.

Kontingentet bygges op af et basiskontingent, som aktive medlemmer betaler plus et kontingent for den træningsmængde der tilbydes på et hold.

Dertil kommer, at vi i nogle årgange på ungdomssiden tilbyder to træninger plus muligheden for at tilmelde sig en tekniktræning.

Den nye struktur betyder overvejende, at de hold som træner 3 eller flere gange betaler et højere kontingent end de har gjort hidtil.


Spørgsmål vedrørende kontingenter og betaling af disse rettes til kassereren på kasserer@falconbasket.dk

Kontingent ungdom Pris/halvår (DKK)
A: Basismedlemsskab 650
B1: 1 træning 45 minutter 100
B2: 1 træning 60 minutter 150
C: 1. træning 90 minutter 250
D: 2. træning 90 minutter 250
E: 3. træning eller mere 175
F: Ekstra tekniktræninger 150
Kontingent senior Pris/halvår (DKK)
A: Basismedlemsskab (ingen turnering og 1 ugentlig træning) 800
B: Lavere end hhv. 3. division herrer og 1. division damer 200
C: 2. division herrer eller højere og 1. division damer 400
Ungdom/Senior Pris/halvår (DKK)
Passivt medlemsskab 200


Da ungdomskontingentets opbygning kan virke lidt kompliceret vises nedenfor eksempler på hvordan kontingentberegningen foretages for de enkelte hold:

Hold # Pris/halvår
U4/U5 A+B1 750
U6/U7/U8 A+B2 800
U9 A+B2+B2 950
U10/U11/U12 A+C+D 1.150
U9 + ekstra fælles tekniktræning A+B2+B2+F 1.100
U10/U11/12 + ekstra fælles tekniktræning A+C+D+F 1.300
U13-U19 (2 træninger om ugen) A+C+D 1.150
U13-U19 (3 eller flere træninger om ugen) A+C+D+E 1.325

Betingelser


Når man melder sig ind på et hold, kommer man i venteposition/på venteliste indtil træneren godkender ens indmeldelse. Hvis ikke man udnytter den plads man får tilbudt i løbet 3 dage, går pladsen videre til den næste på ventelisten, og man blive fjernet fra ventelisten.

Vi har ikke prøvetid i Falcon, til gengæld refunderer vi kontingentet indenfor 30 dage efter indmeldelse, hvis det viser sig, at basketball ikke var det rigtige alligevel.

Udmeldelse, se i bunden af denne side.

Betalingsterminer er som følger:

Kontingent for efterårssæsonen (august-december) trækkes/skal betales den 5. august.

Kontingent for forårssæsonen (januar-juni) trækkes/skal betales 2. januar.

Ved manglende betaling af kontingent

Træner/holdleder orienteres om den manglende betaling. Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent ved forfald (hhv. 5. juni og 2. januar), eller kontaktet klubbens kasserer for eventuel aftale, inden 10 dage efter forfald er medlemmet at betragte som ekskluderet af Basketballklubben Falcon. Kasserer giver besked til træner/holdleder om at medlemmet ikke fremover må deltage i træning og kampe.

Rettigheder som medlem

Som medlem af Basketballklubben Falcon har man ret til at træne med det hold man er tilmeldt.

Man har som medlem også passivt medlem stemmeret til generalforsamlingen. Inaktive betaler ikke kontingent og har derfor ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Udmeldelse

Ønsker man at melde sig ud af klubben, skal man skrive til Falcons kasserer på mailadressen: kasserer@falconbasket.dk

Udmeldelse vil normalt blive gennemført indenfor 1-2 dage fra modtagelse.

Medlem kan få økonomisk hjælp fra klubben

Du kan søge om økonomisk hjælp til kontingent, camps, stævner, sko og/eller træningstøj.

Der skal søges om én konkret ting ad gangen, f.eks. enten hjælp til kontingent eller tilskud til deltagerbetalingen for at komme med til et stævne. Du kan godt søge flere gange, så selv om der er givet tilskud til en ting, kan du godt søge igen til noget andet.

Du søger ved at skrive dit navn, fødselsdato, holdet du spiller på og din træners navn samt dine kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail). Du skal i ansøgningen kort begrunde, hvorfor du har brug for hjælp, hvor meget støtte du skal bruge og til hvad.

Udvalget kan kontakte dig for supplerende oplysninger, hvis vi har uddybende spørgsmål.

Støtteudvalget kan kontaktes via stoet@falconbasket.dk