Støtte til medlemmer i Falcon

Kære medlem

Du kan søge om økonomisk hjælp til kontingent, camps, stævner, sko eller træningstøj.

Falcon har en støtteordning som kan hjælpe økonomisk trængte medlemmer.

Du søger ved at skrive dit navn, fødselsdato, holdet du spiller på og din træners navn samt dine kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail).

Du skal i ansøgningen kort begrunde hvorfor du har brug for hjælp, hvor meget støtte du skal bruge og til hvad.

Der skal søges om én konkret ting ad gangen, f.eks. enten hjælp til kontingent eller tilskud til deltagerbetalingen til at komme med til et stævne. Du kan godt søge flere gange, så selv om der er givet tilskud til en ting, kan du godt søge igen til noget andet.


Støtteudvalget holder jævnligt møder, så du kan forvente et svar - normalt inden for 1-2 måneder.

Udvalget kan kontakte dig for supplerende oplysninger, hvis vi har uddybende spørgsmål.

Hvem kan søge?

Støtteegnede er alle økonomisk trængte medlemmer eller deres forældre, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i aktiviteter m.v.


Dog er en begrundelse om at være studerende ikke tilstrækkeligt til at opnå støtte.

Hvis du er barn kan det være en god idé, at du får hjælp til at skrive ansøgningen og selve begrundelsen.

Eksempel på en ansøgning:


Navn: Per Petersen

Fødselsdato: 02.02.2007

Hold: Uxy – lilla

Træner: Ole Olsen

Kontaktoplysninger: 16171819

E-mail: fam.petersen@dk


Begrundelse: Jeg/min søn vil også gerne med til stævne x, men jeg/mine forældre/min mor/min far har ikke mulighed for at betale for ham/mig, så jeg har brug for, at få dækket deltagerbetalingen.

Send din ansøgning på mail til: stoet@falconbasket.dk.


Vi ser frem til at modtage din ansøgning.