Støtte til medlemmer i Falcon

Kære medlem

Du kan søge om økonomisk hjælp til kontingent, stævner, sko eller tøj.


Falcon har en støtteordning som kan hjælpe økonomisk trængte medlemmer.

Du søger ved at skrive dit navn, fødselsdato, holdet du spiller på og din træners navn samt dine kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail).

Du skal i ansøgningen kort begrunde hvorfor du har brug for hjælp, hvor meget støtte du skal bruge og til hvad.

Der skal søges om én konkret ting ad gangen, f.eks. enten hjælp til kontingent eller tilskud til deltagerbetalingen til at komme med til et stævne. Du kan godt søge flere gange, så selv om der er givet tilskud til en ting, kan du godt søge igen til noget andet.


Støtteudvalget holder jævnligt møder, så du kan forvente et svar - normalt inden for 1 måneder.

Udvalget kan kontakte dig for supplerende oplysninger, hvis vi har uddybende spørgsmål.

Hvem kan søge?

Støtteegnede er alle økonomisk trængte medlemmer eller deres forældre, hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i aktiviteter m.v.


Dog er en begrundelse om at være studerende ikke tilstrækkeligt til at opnå støtte.

Hvis du er barn kan det være en god idé, at du får hjælp til at skrive ansøgningen og selve begrundelsen.

Eksempel på en ansøgning:


Navn: Per Petersen

Fødselsdato: 02.02.2007

Hold: Uxy – lilla

Træner: Ole Olsen

Kontaktoplysninger: 16171819

E-mail: fam.petersen@dk


Begrundelse: Jeg/min søn vil også gerne med til stævne x, men jeg/mine forældre/min mor/min far har ikke mulighed for at betale for ham/mig, så jeg har brug for, at få dækket deltagerbetalingen.

Send din ansøgning på mail til: stoet@falconbasket.dk.


Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Retningslinjer for uddeling af støtte

Kontingent

Man kan max få 75% i kontingent støtte. 

Uniformer
Man kan max få 75% i uniformstøtte og max 500,- i alt hver anden sæson.
Dette gælder både uniform, warmups og sko. 


Stævner og turer 

1. stævne/tur der bliver søgt til på en sæson, kan man få 75% støtte til ud fra en max standard pris på 2.000 kr. pr stævne/tur (max 1500,-)
2. stævne/tur der bliver søgt til på en sæson, kan man få 50% støtte til ud fra en max standard pris på 2.000 kr. pr stævne/ (max 1000,-)
3. stævne/tur der bliver søgt til på en sæson, kan man få 25% støtte til ud fra en max standard pris på 2.000 kr. pr stævne/ (max 500,-)

Der kan som udgangspunkt ikke søges støtte til andet i støtteudvalget.