Velkommen til

Falcon Basketball Klub

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kære medlemmer

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Falcon mandag den 14. juni kl. 18:00-20:00 i mødelokalet/klublokalet på 1. sal i Bülowsvejhallen med følgende dagsorden:


1. Formanden gennemfører valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Generalforsamlingens lovlighed, herunder dens rettidige indkaldelse, prøves

4. Formandens beretning med efterfølgende diskussion af samme

5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges til diskussion

6. Fastsættelse af kontingentsatser for næste sæson

7. Forslag fra bestyrelsen. Disse skal offentliggøres sammen med generalforsamlingens indkaldelse

8. Andre forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen

9. Valg af bestyrelse:

  a) formand vælges på lige år 

  b) sekretær vælges på ulige år

  c) kasserer vælges på ulige år

  d) øvrige bestyrelsesmedlemmer (3–8 personer) vælges for 1 år.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

11. Valg af 2 revisorer for 1 år

12. Valg af 1 revisorsuppleant.

13. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

14. Eventuelt.


Satser for kommende sæson pr. halvsæson.

Hold

Gl. kontingent

Nyt kontingent

U4/U5

775 kr.

800 kr.

U6/U7

825 kr.

850 kr.

U8

825 kr.

850 kr.

U9

975 kr.

1.000 kr.

U10/U11/U12

1.175 kr.

1.200 kr.

U9 + ekstra fælles tekniktræning

1.125 kr.

1.150 kr.

U10/U11/U12 + ekstra fælles tekniktræning

1.325 kr.

1.350 kr.

U13 – U19 (2 træninger om ugen)

1.175 kr.

1.200 kr.

U13 – U19 (3 eller flere træninger om ugen)

1.350 kr.

1.375 kr.

Hold

Gl. kontingent

Nyt kontingent

Ikke turneringsbærende hold

825 kr.

850 kr.

Lavere end 3. div herrer og 1. div. damer

1.025 kr.

1.050 kr.

Fra 3. div herrer og 1. div. damer

1.225 kr.

1.250 kr.

Fra 3. div herrer og 1. div. damer

1.225 kr.

1.250 kr.

Desuden foreslås det at der til U15, U17 og U19 gul tillægges en obligatorisk fysisk pakke til 200 kr. halvsæson. Denne pakke vil indeholde en række elementer og betyde, at der er tilknyttet en fysioterapeut til hvert hold, som vil sikre at den fysiske del af træningen optimeres i koordination med træner og desuden skole (for de spillere, der går på Tre Falke Skolen og Falkonergården).


Venlig hilsen

Bestyrelsen


Falcons Covid-19 retningslinjer
Facebook
Ny%20i%20falcon%20340x75%20px
Medlemsguiden%20340x75%20px
Instagram%20340x75%20px
Falcon%20shop%20340x75%20px
We%20are%20family%20340x75%20px
Sponsor%20340x75%20px