Klubnyheder

W1siziisijiwmjivmdivmdivnxmwzw5tampizf9mzwfkzxjib2fyzf9iyw5uzxjfnzi4edkwchgucg5nil1d?sha=66d42fc69314f035

Referat af generalforsamling, 14. juni 2021 kl. 18.00

17. oktober 2021, 19.11


Sted: Bülowsvejhallen i mødelokalet på 1. sal


1. Valg af dirigent.

Mathias Hoffenberg blev enstemmigt valgt


2. Valg af referent

Jens Laulund blev enstemmigt valgt


3. Generalforsamlingens lovlighed, herunder dens rettidige indkaldelse prøves.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt rettidigt.


4. Formandens beretning

Formandens skriftlige beretning findes tilføjet referatet, formandens beretning blev godkendt med enkelte afklarende spørgsmål.


5. Fremlæggelse af regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet.

a. Falcon har øgede kontingentindtægterne med 7% på trods af Corona

b. Der har været nedgange i omsætning ift. Camps, Merchandise, Sponsorer

c. Der har været stort fald i udgifter til stævner og ture

d. Der er også et stort fald i udgifter til forbundsturneringerne

e. Merchandise har genereret et overskud på 81.000 kr.

f. Regnskabet giver samlet set et overskud på 114.000 kr.

g. Egenkapitalen er nu på 412.000 kr., hvilket vurderes at være et nogenlunde passende beløb ift. klubbens nuværende størrelse og likviditeten er god.

h. Der budgetteres med et overskud på 15.000 kr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Kassereren fremlagde til orientering budget 2021 i overskrifter.


6. Fastsættelse af kontingent

Kontingentstigningen afspejler samlet set den generelle prisudvikling i samfundet.

Hold (ungdom) Gl. kontingent Nyt kontingent

U3/U4/U5 775 kr. 800 kr.

U6/U7 825 kr. 850 kr.

U8 825 kr. 850 kr.

U9 975 kr. 1.000 kr.

U10/U11/U12 1.175 kr. 1.200 kr.

U9 + ekstra fælles tekniktræning 1.125 kr. 1.150 kr.

U10/U11/U12 + ekstra fælles tekniktræning 1.325 kr. 1.350 kr.

U13 – U19 (2 træninger om ugen) 1.175 kr. 1.200 kr.

U13 – U19 (3 eller flere træninger om ugen) 1.350 kr. 1.375 kr.

Obligatorisk fysisk pakke U15-U17 Gul 200 kr.

Hold (senior) Gl. kontingent Nyt kontingent

Ikke turneringsbærende hold 825 kr. 850 kr.

Lavere end 3. div herrer og 1. div. damer 1.025 kr. 1.050 kr.

Fra 3. div herrer og 1. div. damer 1.225 kr. 1.250 kr.

Fra 3. div herrer og 1. div. damer 1.225 kr. 1.250 kr.


7. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag er indkommet


8. Andre forslag

Ingen andre forslag


9. Valg af bestyrelse

a) Formand: Christian Vinther (ikke på valg)

b) Sekretær: Generalforsamlingen beslutter at overlade udpegelsen af sekretær til bestyrelsen

c) Kasserer: Steen Faurskov genopstiller for et år, og blev genvalgt.

d) Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Michael Overgaard (ny), Lars Christensen (ny), Per Rindom (genvalgt), Mathias Hoffenberg (genvalgt) mens Marius Hansen og Joakim Vallø Nielsen valgte at trække sig fra bestyrelsen af tidsmæssige årsager.


10. Valg af suppleanter

Rikke Cortes og Cecilie Kisling blev begge genvalgt som suppleanter.


11. Valg af revisorer

Vi er overgået til statsautoriseret revisor


12. Valg af 1 revisorsuppleant

Generalforsamlingen mener ikke det er nødvendigt med en suppleant til den statsautoriseret revisor.


13. Valg af revisor

Piaster revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt